Valorificarea trecutului istoric şi patrimoniului cultural