Vizita delegaţiei din Polonia

Biroul Regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii
Vizita delegaţiei din Polonia
În perioda 11-14 august 2014 în cadrului desfășurării proiectului ”Îmbunătăţirea managementului mobilităţii profesioniştilor din domeniul sănătăţii în Republica Moldova” cu vizită de lucru în CNMF ”Raisa Pacalo” a fost delegația din Polonia: reprezentanții Ministerului de Sănătate, Universităților din Warșiovia și Liublin.Pe parcursul a trei zile sau discutat reformele din sistemul de formare inițială a specialiștilor medicali cu studii medii de specialitate din Republica Moldova, Planurilor noi de studii în baza sistemului de credite transferabile, curricula bazate de competențe profesionale.O atenție deosebită sa acordat expertizării curricula la disciplinele Nursing cu tehnici specifice de instruire, Medicina internă cu nursing specific, Obstetrica și ginecologie cu nursing specific, Medicina de familie și îngrijiri la domiciliu.În cadrul intrevederilor bilaterale sau stabilit obiective și sarcini de colaborare în ajustarea procesului de formare a specialiștilor medicali medii din Republica Moldova la recomandațiile Uniunii Europene și OMS.