Vizita delegaţiei Ministerului Federal al Sănătății din Germania

Biroul Regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii
Cooperarea în domeniul instruirii specialiştilor medicali cu studii medii de specialitate din RM în domeniul nursing-ului.La 26 august 2014 în cadrului desfășurării proiectului ”Îmbunătăţirea managementului mobilităţii profesioniştilor din domeniul sănătăţii în Republica Moldova” cu vizită de oficială în CNMF ”Raisa Pacalo” a fost delegația din Republica Federală Germană: secretarul de Stat al Ministerului Federal al Sănătății, repezentanți al Ministerului Federal al Sănătății din Germania.Pe parcursul intrevederii sau discutat reformele din sistemul de formare inițială a specialiștilor medicali cu studii medii de specialitate din  Republica Moldova, Planurile noi de studii în baza sistemului de credite transferabile, curricula bazate de competențe profesionale.Intrevederile bilaterale au stabilit ca scop dezvoltarea parteneriatului durabil cu Germania în domeniul instruirii inţiale, formării continue şi migraţiei circulare a specialiştilor medicali cu studii medii de specialitate.Realizarea proiectului de cooperare prevede următoarele rezultate scontate:
• Planuri noi de studii în baza creditelor transferabile şi curricula educaţionale la calificările Asistent medical, Moaşe actualizate şi ajustate la standardele Uniunii Europene şi la recomandările OMS.
• Bază tehnico-materială a colegiilor de medicină din țară dotată cu simulatoare, soft-uri educaţionale medicale cu echipamentele/ aparatajele necesare pentru utilizarea acestor sofft-uri în exersarea manoperelor practice.
• Schimb academic de elevi şi cadre didactice între instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate din Republica Moldova şi Germania.
• Fortificarea sistemului de sănătate din Republica Moldova cu specialişti formaţi/perfecţionaţi în Germania.