Vizita expertului european Ghertrud Ştocker

În perioada 24.03-05.04.2014 cu vizită de lucru în colegiu a fost doamna Ghertrud Ştocker, expert european, în cadrul proiectului Senior Expert Servic. Au fost discutate Planurile de studii, competenţele profesionale, curricula, particularităţile de instruire practică. Un interes deosibit a trezit schimbul de opinii vizînd instruirea asistenţilor medicali în Republica Moldova şi Germania.Integrarea europeană, sub aspectul unui proiect de modernizare şi europenizare a fost subiectul şedinţei cadrelor didactice ale CNMF „Raisa Pacalo”.  Prezentă la această şedinţă doamna Ghertrud Ştocker a familiarizat cadrele didactice cu actualizările Directivei UE2005/36/EG a Parlamentului European şi a Consiliului de recunoaştere a calificărilor profesionale.