Vizita Muzeului de anatomie, USMF „N.Testemițanu”

Particularitățile morfo-funcționale în diferite etape a embriogenezei și influența factorilor nocivi asupra dezvoltării fătului.Excursie la muzeul de anatomie a omului, USMF „Nicolae Testemițanu”.La data de 05.03.2020, în cadrul zilelor catedrei de Obstetrică și ginecologie profesoara Postolache Olga a organizat excursie la Muzeul de anatomia omului USMF „Nicolae Testemițanu”. Scopul vizitei a fost de a familiariza elevii cu particularitățile morfo-funcționale în diferite etape a embriogenezei și influența factorilor nocivi asupra dezvoltării fătului. Au participat elevii calificării Asistent medical, specialitatea Îngrijirea bolnavilor. Excursia a fost dirijată de către colaboratorul catedrei Anatomia omului USMF „Nicolae Testemițanu”, Diana Pașa. În sala Anatomia copilului, teratologie, elevii au studiat o colecție impresionantă de malformații fetale. Printre piesele expuse deosebim mai multe variante de gemeni conjugați, ciclopi, bicefali și alte anomalii. Excursia la Muzeul de anatomia omului a oferit o posibilitate elevilor să vadă influența factorilor nocivi asupra evoluției sarcinii.