Voluntariat în acordarea îngrijirilor paliative

  În preajma Zilei Internaționale a Oamenilor în etate, echipa de voluntari „Speranța” formată din elevi, care își fac studiile la CEMF „Raisa Pacalo”, calificarea Asistent medical, au organizat o vizită de lucru în secția de îngrijiri paliative din cadrul IMSP Spitalul Clinic Muncipal Nr. 4.Obiectivul activității echipei este propagarea valorilor general-umane și acordarea îngrijirilor conform standartelor însușite pe parcursul instruirii lor în  CEMF „Raisa Pacalo”.Vizita a avut loc pe data de  04.10.2018, între orele  1600 – 1800,  perioada în care echipa de voluntari a participat la alimentația bolnavilor, schimbarea lenjeriei de corp și de pat, efectuarea igienei corporale, cât și plimbarea în curtea spitalului  a bolnavilor cu regim liber. Voluntarii cu experiență și cunoștințe mai aprofundate în materie (anul II și III de studii), au participat la administrarea medicamentelor prescrise, fiind ghidati de asistentul medical de gardă.Participarea voluntarilor la îngrijirea bolnavilor este întotdeauna binevenită, deoarece volumul de lucru în secție este destul de mare. Asistenții medicali cu experiență din secție contribuie la formarea noilor abilități practice și dezvoltarea competențelor profesionale a viitorilor specialiști medicali cu studii postsecundare nonterțiare.Ca rezultat, această vizită a convins membrii echipei de voluntari, că acordarea îngrijirilor medicale de calitate depinde în mare masură de materia însușită în cadrul orelor teoretice și practice, ceea ce îi va face mai perseverenți și mai motivați în dezvoltarea competențelor profesionale.