WORLD HEALTH SUMMIT, 2014

Sănătatea rămîne a fi preocuparea de bază a lumii contemporane. Astăzi progresele medicale înseamnă nu doar dezvoltarea științei, metodelor moderne de diagnostic, tratament și îngrijiri medicale, dar și capacitatea de implementare a rezultatelor acestora.Anual Samitul Mondial al Sănătății abordează probleme importante ale societății mederne în vectorul politicilor medicale, sociale și științifice. Recunoscutul forum de rang mondial este posibilitatea ideală de a aborda necesitățile și oportunitățile societății moderne.Comunitatae internațională astăzi este în fața unei alegeri cruciale. Importanța deciziiilor este influențată de Obiectivele de Dezvoltare a Mileniului. Samitul Mondial al Sănătății din 19-22 octombrie 2014, organizat în Berlin, Germania și-a focusat activitatea pe politicele globale a sănătății și schimbările climei. Eforturile societății contemporane sînt concentrate asupra măsurilor urgente pentru prevenirea consecințelor încălzirii globale și influenței negative a acestui fenomen asupra sănătății umane.Colegiul a avut fericita ocazie să participe în activitățile Samit-ului, manifestînd un interes deosibit tematicilor de formare superioară și medie a specialiștilor medicali, actualităților cu privie la răspîndirea febrei hemoragice Ebol, încățlzirei globale, etc.Participanții Samitului au menționat, că aceste obiective pot fi realizate doar printr-un parteneriat eficient și sigur dintre toți actorii soceității contemporane: cetățenii, tineretul studios, profesioniștii medicali, societatea științifică, industria biomedicală și farmaceutică, sectorul de asigurări medicale, guvernul.