Felicitarea Directoarei cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii

Mult stimate Doamne și Domnițe!
Cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii Vă adresez cele mai sincere urări de sănătate și prosperitate, bucurie și pace! Înalt apreciem dedicația, răbdarea și dăruirea pe care o manifestați neobosit în formarea tinerilor generații de specialiști medicali! Fie ca dragostea celor dragi și recunoștința discipolilor să Vă însoțească mereu!
Cu deosebită considerațiunie, Mariana Negrean
directoare, CEMF „Raisa Pacalo”