Zilei Mondiale a Apei, 2017

„Apa – secretul bunei funcționări a organismului”
Activitatea tematic aplicativă cu genericul: „Apa – secretul bunei funcționări a organismului” a  fost consacrată Zilei Mondiale a Apei.Scopul: „Aducerea în atenția opiniei publice a problemelor legate de necesitatea protejării cantitative și calitative a apelor și de a pune în adevărata lumină rolul, îndatoririle și responsabilitățile celor cu atribuții în întreținerea, valorificarea și protejarea surselor de apă”.Responsabili de activitate au fost prof. N. Zagornean, disciplina chimie farmaceutică, grad didactic întâi, prof. N. Sîrbu, disciplina chimie toxicologică, solicitant grad didactic întâi, elevii grupelor 211, 212, calificarea Laborant farmacist.