Zilele catedrei Discipline pediatrice

Zilele catedrei Discipline pediatrice
18 – 22 martie 2013
Toţi profesorii participă activ la desfăţurarea Zilelor catedrei, prezentînd diverse activităţi: zile de creaţie, întîlniri cu savanţi, mese rotunde, expoziţii, excursii.Astfel în incinta CNMF am avut ca invitaţi în cadrul Zilelor catedrei Discipline pediatrice savanţii cu renume în republică: C.Iavorschi, doctor habilitat în medicină, specialistul principal în ftiziopneumologie al MSRM, şef catedră USMF „N.Testemiţanu”.Ţurcanu, doctor în medicină, profesor universitar, Departamentul de pediatrie, USMF „N.Testemiţanu”, L. Sebencă, doctor în medicină, conferenţiar universitar, USMF „N.Testemiţanu”, A.Donos, doctor în medicină, conferenţiar universitar, USMF „N.Testemiţanu”,T.Gorelco, doctor în medicină, şef secţie alergologie pediatrică, CŞPOSMC, G.Rusu, doctor în medicină, şef secţie hematologie pediatrică, Institutul oncologic, T.Clişcovscaia, medic-şef adjunct Instituţia Medico-sanitară Publică Rîşcani, Chişinău.