Ziua autoguvernării – implicarea activă şi constructivă a elevilor în procesul educaţional şi guvernarea instituției.

Anii de studii se succed fulgerător, dar emoţiile și experiențe acumulate în ,,Ziua autoguvernării” ne rămîn întipărite în adancul sufletului. În această zi am conştientizat, că tinerii au puterea de a face schimbări, începînd de la instituția în care învață. Am realizat cu succes scopul propus în ,,Ziua Autoguvernării”, de implicare activă şi constructivă a elevilor în procesul educaţional şi guvernarea instituţiei de învăţămînt.

Comitetul Sindical al elevilor CNMF ,,Raisa Pacalo” este o platformă de dezvoltare a abilităților de leader-ship, iar activitățile extradudactice ne oferă posibilitatea de a consolida o echipă, de a planifica și de a mobiliza tineretul studios pentru a obține rezultate valoroase. Desfășurarea ,,Zilei Augotugernării” relevă traseul educaţional evolutival al instituției noastre de învățămînt, competitiv şi recunoscut, promotor de categorii şi valori precum: competenţa profesională; creativitatea, dinamismul şi personalitatea; ralierea la standardele europene în educaţie, performanță, cercetare şi inovare; formarea/menţinerea unui management modern, performant şi asigurarea transparenţei acestuia.

În ,,Ziua  Autoguvernării” noi, elevii am realizat în partenerat cu echipa managerială a colegiului activitățile la nivel de director, directori adjuncţi, şefi secţii, cadre didactice. Experiența acumulată în ,,Ziua Autoguvernării” ne-a motivat să conștientizăm esenţa sintagmei „Carpe Diem”, pe scoarţa memoriei pentru mulți ani înainte, încurajați pentru noi succese și performanţe. Pentru încrederea acordată nouă, elevilor, de a ne manifesta liber, creativ, ingenios în ,,Ziua Autoguvernării” înalt respect şi consideraţiune Directorului CNMF ,,Raisa Pacalo” d-nei Ala Manolache şi întregului colectiv didactic.

 Accesul liber şi participarea la organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional asigură transparenţă, obiectivitate şi încredere  în managementul educaţional, promovarea actvităţilor de educaţie civică şi orientare vocaţională în domeniul managementului, consolidarea capacităţilor umane şi instituţionale manageriale pentru activitatea  profesională şi  ale sectorului asociativ de tineret.