Al II-lea Congres Național al Asociaților moașelor din Republica Moldova

СEMF „RAISA PACALO” a găzduit al II-lea Congres Național al Asociației Moașelor din Republica Moldova cu genericul ,,20 de ani împreună: de la evidență la realitate”. Congresul a fost organizat de Asociația Moașelor din Republica Moldova cu prilejul Zilei Internaționale a Moașelor. În cadrul Congresului au fost prezentate următoarele rapoarte:
1.Educația profesională continue a moașelor: ancorarea în politicile educaționale și reglementările din sistemul de sănătate, Mariana Negrean, directoare, grad didactic superior, grad managerial superior.
2.Modernizarea procesului de instruire la programul de formare Obstetrică, calificarea Moașă, prin implementarea planurilor de învățământ, Tatiana Sulima, șefă catedră, profesoară la disciplina Obstetrică și ginecologie, grad didactic superior
3.Formarea profesională continuă a moașelor din perspectiva ajustării la cerințele actuale ale pedagogiei și medicinei. Prezentarea programei de formare profesională Obstetrică și ginecologie, Ala Bernic, profesoară la disciplina Obstetrică și ginecologie, grad didactic superior, CDEC
4.Managementul infecțiilor în sarcină prin prisma nursingului specific, Mădălina Antoci, eleva grupei 434, calificarea Asistent medical, specialitatea Îngrijirea bolnavilor.