Ziua internaţională a sportului pentru dezvoltare şi pace

Ziua internaţională a sportului pentru dezvoltare şi pace, care are loc în fiecare an la 6 aprilie, reprezintă o oportunitate de a recunoaşte rolul pozitiv pe care sportul şi activitatea fizică îl joacă în comunităţi şi în viaţa oamenilor de pe tot globul. Data de 6 aprilie a fost declarată Ziua internaţională a sportului pentru dezvoltare şi Pace în 2013, prin Rezoluţia 67/296 de către Adunarea Generală a ONU. În 2024, tema zilei este ,,Sport pentru promovarea societăților pașnice și incluzive”.

În acest context, formabilii modulului Masaj și gimnastică curativă CDEC, CEMF „Raisa Pacalo”, conducătorul modulului Roabeș Tatiana, au desfășurat o activitate de sensibilizare și promovare a sportului pentru menținerea sănătății în scopul creșterii gradului de conştientizare a importanței sportului pentru dezvoltare şi pace.”

Această activitate s-a concentrat asupra modului în care personalul medical se angajează pentru a realiza un impact pozitiv asupra oamenilor şi a mediului în care aceştia îşi desfăşoară activitatea. Formabilii au împărtăşit cele mai bune practici și oportunităţil de realizare a exercițiului fizic în vederea generării de schimbări sociale pozitive şi contribuția la eforturile globale pentru dezvoltare durabilă şi pace.