Ziua succesului! Înmânarea diplomelor absolvenților Promoției – 2018!

Aspirația de a îmbrățișa profesia mult râvnită a devenit realitate. Este o bucurie deosebită pentru un vis împlinit al Dumneavoastră și o istorie
de succes a colectivului Centrului de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”, pe care o scriem cu grijă, promoție după promoție deja a 74-a oară.
      Conform Ordinului Nr.83-e din 22.06.2018 cu privire la absolvirea Centrului de excelență în medicină și farmacie ,,Raisa Pacalo” sunt avizați specialiști medicali cu studii profesionale medicale postsecundare 484 absolvenți: moașe – 25 absolvenți, asistenți medicali cu durata studiilor 3 ani – 152 absolvenți, asistenți medicali cu durata studiilor 5 ani – 149 absolvenți, felceri laboranți – 37 absolvenți, asistenți igieniști epidemiologi – 20 absolvenți, laboranți farmaciști – 58 absolvenți, tehnicieni dentari – 43 absolvenți.Sănătatea reprezintă bunul suprem al omului, iar astăzi, mai mult ca niciodată, aspectul social al activităților lucrătorului medical devine din ce în ce mai elocvent, fiind un promotor al modului sănătos de viață care oferă atenție, discreție, sinceritate, toleranță și dăruire de sine.
     Acest moment omagial are o semnificație aparte pentru identitatea culturală a colegiului, marcând evoluția istorică a uneia dintre instituțiile de învățământ, care a adus un aport deosebit în domeniul pregătirii mediciniștilor, fiind recunoscută și apreciată nu numai la nivel național, ci și internațional.  Centrul de excelență în medicină și farmacie ,,Raisa Pacalo” se afirmă ca un punct de reper pentru generațiile viitoare prin prisma celor care s-au format aici de-a lungul timpului și care astăzi reprezintă un exemplu de conduită și moralitate,  de bună pregătire, în definitiv un exemplu de succes demn de urmat.Nu poate avansa o națiune fără educație, cultură și sănătate, nu poate exista progres fără elite, nu se poate vorbi de educație fără profesori și elevi. Ei formează succesul unui colectiv peste ani. Apreciem succesele remarcabile ale promoției 2018. Din 545 elevi primiți la anul I de studii, au finisat instituția 484 absolvenți,  ceea ce constituie 88,80%. Din 425 absolvenți au demonstrat cunoștințe profunde cu nota medie în diplomă:
0 – 9,1- 140 absolvenți,  ceea ce constituie 28,92%
9,0 – 8,1- 213 absolvenți, ceea ce constituie 44%
8,0 – 7,1 – 121 absolvenți, ceea ce constituie 25%
Cei mai buni elevi – absolvenți de la secțiile de învățământ:
secția de învățământ Nr.1
Baltag Marina – grupa 301, calificarea moașă
Demianinco Anastasia – grupa 301, calificarea moașă
Secția de învățământ Nr.2
Modval Alexei – grupa 308, calificarea asistent igienist epidemiolog
Rusu Maria – grupa 309, calificarea felcer laborant
Deliu Iulia – grupa 310, calificarea felcer laborant
Secția de învățământ Nr.3
Cerneavschi Iulia – grupa 302, calificarea asistent medical
Petriciuc Cristina – grupa 303, calificarea asistent medical
Nagai Violeta– grupa 304, calificarea asistent medical
Lupașcu Anastasia – grupa 305, calificarea asistent medical
Fionat Carolina – grupa 306, calificarea asistent medical
Golovaciuc Iulia – grupa 307, calificarea asistent medical
Secția de învățământ Nr.5
Cerchez Daniela – gupa 311, calificarea laborant farmacist
Botnari Angela – gupa 311, calificarea laborant farmacist
Guiban Elena – gupa 312, calificarea laborant farmacist
Bria Daniel – gupa 312, calificarea laborant farmacist
Secția de învățământ Nr.6
Deșcan Vera – grupa 51, calificarea asistent medical
Iova Tatiana – grupa 52, calificarea asistent medical
Secrieru Valentina – grupa 53, calificarea asistent medical
Pușcă Adelina – grupa 53, calificarea asistent medical
Filipenco Ana-Maria – grupa 54, calificarea asistent medical
Ambrosiv Ana – grupa 55, calificarea asistent medical
Secția de învățământ Nr.7
Botnaru Elvin-Sergiu – grupa 313, calificarea tehnician dentar
Dîra Mihai – grupa 313, calificarea tehnician dentar
Strătilă Vadim – grupa 314, calificarea tehnician dentar
Dogolov Ion – grupa 314, calificarea tehnician dentar
Președinții comisiilor de evaluare și calificare au menționat cunoștințe profunde, atitudine serioasă față de pregătire în profesie, asertivitate, disciplină, responsabilitate, creativitate și devotament față de întreg contingentul de absolvenți. Aprecieri înalte pentru toți absolvenții promoției 2018.
     Mulțumiri pentru membrii comisiilor de evaluare și calificare și președinților:
1.Domnul Alexandru Gavriliuc – director adjunct Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, asistent universitar al Departamentului Medicină internă, IMSP ,,Nicolae Testemițanu”.
2. Domnul Viorel Istrati – doctor în științe medicale, asistent universitar departamentul chirurgie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”.
3.Doamna Ludmila Serbenco – doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”.
4. Domnul Igor Opaclo – doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, IMSP Institutul Mamei și a Copilului.
5.Doamna Liubov Rațuc – medic laborant, categoria superioară, șef laborator clinico-diagnostic, IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală.
6.Domnul  Grigore Friptuleac – doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar,  catedra Igienă,  Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”.
7.Domnul Aurel Corniciuc – farmacist diriginte „Recetafarm”, farmacist categorie superioară, președinte Asociația Farmaciștilor mun. Chișinău, președinte Comisia de atestare a farmaciștilor.
8. Domnul Aurel Gumeniuc – doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Departamentul Educație Continuă, catedra Stomatologie ortopedică, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”.
Mulțumiri deosebite celor ce și-au consacrat o bună parte din viață pregătirii cadrelor medicale și v-au ghidat în devenire. Ne mândrim cu întreg corpul profesionist, profesori cu titlu științific, grade manageriale, grade didactice, care cu multă străduință și responsabilitate pregătesc specialiști în domeniul medicină.      Astăzi toți absolvenții vă spun un călduros mulțumesc pentru cunoștințe, dragoste și suflet, dăruite prin îndrumările părintești în profesia grea de a deveni om.
     Colectivul de profesori, într-o frumoasă colaborare cu Cabinetul Instructiv-Metodic Republican al Ministerului Sănătății, Colegiile medicale din republică lucrează în perfectarea planurilor de învățământ, alcătuiesc programe de studii, manuale, compendii pentru lecții practice, organizează întruniri metodice republicane, conferințe știițifice, seminare, concursuri, decade ale catedrelor.În ultimii cinci ani au fost scoase de sub tipar mai mult de 45 denumiri de manuale, care credem, că sunt un frumos cadou elevilor din toate colegiile de medicină din țară. Învățământul medical postsecundar este unicul din țară asigurat cu manuale și materiale didactice autohtone racordate la cerințele contemporanității grație muncii asiduă a cadrului didactic, pentru care vă mulțumim.
           O tendință bună a întregului colectiv este modernizarea procesului de studii, renovarea bazei tehnico-materiale a procesului de instruire, condițiilor de trai, asigurarea cu tehnică contemporană, implementarea învățământului formativ, a tehnologiilor informaționale noi, internet, intranet, soft-uri, baze de date a metodelor și tehnicilor interactive avansate.Reușitele pe care le are azi Centrul de excelență se datorează susținerii permanente și înțelegerii din partea Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.Permiteți-mi de la acest pupitru să transmit recunoștința întregii comunități pedagogice și studențești pentru Doamna Ministru Svetlana Cebotari, care activ, dinamic, participativ susține dezvoltarea învățământului medical. Vă mulțumim pentru înaltă apreciere și pentru grija care ne-o purtați, pentru susținerea a tot ce ne propunem în modernizarea procesului.Mulțumiri pentru Ministerul Educației Culturii și Cercetării, care prin aprobarea politicilor noi – susține dezvoltarea învățământului postsecundar – ca o verigă viabilă în dezvoltarea procesului educațional în țară. Apreciem la justa valoare asistența metodică în asigurarea calității educației.
        Astăzi mai mult de 47 instituții medicale și farmacii sunt incadrate activ în pregătirea practică a studenților, creând un parteneriat durabil cointeresat în specialiști buni. Din partea administrației, profesorilor și elevilor Vă aducem sincere mulțumiri pentru colaborarea frumoasă și fructuoasă.Noi considerăm, pe bună dreptate, că cel mai superior certificat de calitate al Centrului de excelență – este absolventul specialist, care prin activitatea sa aduce folos real fiecărui cetățean, întregii societăți. Atunci, când acest certificat este validat în fiecare instituție medicală din țară prin înaltul nivel de disciplină, profesionalism, omenie, crează sentimente de mândrie pentru cei ce au sculptat cu multă răbdare și înțelepciune aceste valori, atitudini față de ceea ce faci.Suntem convinși, că veți promova spre noi înălțimi frumusețea și complexitatea rolului de lucrător medical, veți onora cu dăruire și responsabilitate datoria profesională, veți purta cu demnitate și mândrie numele de Absolvent al Centrului de excelență în medicină și farmacie ,,Raisa Pacalo” – Promoția 2018. Sunteți cei fericiți – ați primit repartizare în câmpul muncii.Vă îndemn să rămâneți să munciți aici la noi acasă, să faceți familii și copii, să îngrijiți părinții și buneii proprii.  Nu uitați! Întotdeauna sunteți bineveniți în Alma Mater, în casă cu suflet de lumină, unde cântările nu se aud, ci se simt, culorile nu se văd, dar există, unde nu se vorbește, ci se gustă din cuvânt, unde prevalează dragostea de oameni și de țară. 
Vă dorim sănătate, prosperitate, bunăstare și realizarea tuturor aspirațiilor.
 Să aveți parte de căldura recunoștinței umane și a satisfacției morale  din profesia aleasă.
Drum bun în viață!