ZIUA UŞILOR DESCHISE

ZIUA  UŞILOR  DESCHISE
19 mai 2016

PROGRAM:
10.30 – 11.00  Întîmpinarea oaspeţilor şi repartizarea prospectelor.
11.00 – 12.30  Întîlnire cu viitorii abiturienţi, oaspeţi, părinţi.
11.00 -11.10    Cuvînt de salut Directorul colegiului, d-na Ala Manolache
11.10 – 11.30   Derularea filmului „Leagănul carităţii”.
11.30 – 12.20  Scurt istoric. Prezentarea – CNMF ,,Raisa Pacalo”   
                         Răspuns la întrebări –  secretar responsabil al comisiei de 
                         admitere, Cărăuşu Marina.
12.20 -13.20   Excursie în colegiu: muzeu, cabinete preclinice, laboratoare.