Consiliul profesoral, 14.12.2020

La data de 14.12.2020 a fost realizat Consiliul profesoral, care s-a axat pe finalitățile semestrului I, anului de studii 2020-2021.În cadrul Consiliului profesional au fost prezentate rezulatatele evaluării catedrei Discipline paraclinice, microbiologice și epidemiologie, obținute în cadrul controlului frontal.În cadrul acestei ședințe au fost fost prezentate rezultatele realizării Hotărârii Consiliului profesoral nr.5 din 30.05.2019 Cu privire la calitatea planificării, organizării și desfășurării procesului educațional la catedra Obsterică și ginecologie.Un subiect important, abordat în cadrul acestui Consiliu, a fost admiterea elevilor pe progarame de formare profesională la sesiunea de iarnă, 2020-2021.Pentru desfășurarea cu succes a procesului de admitere la studii pentru anul de studii 2021-2020, doamna Ala Manolache a prezentat Comisia de admitere.