Managementului resurselor umane și a managementului calităţii semestrul I, anul de studii 2021-2022