Şedinţa de lucru cu părinţii

Şedinţa de lucru cu părinţii din 10.11.2018 a adus la cunoștință părinților următoaree documete:

  • Statutul Centrului de excelență în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”
  • Regulamentul de organizare şi funcționare a Centrului  de excelență  în  medicină  şi farmacie „Raisa Pacalo”/extras/.
  • Graficul procesul educaţional anul de studii 2018-2019.
  • Rezultatele însuşitei şi frecvenţei în  cadrul secţiei de învăţământ nr.1 pentru luna septembrie, octombrie, noiembrie.

Scopul ședinței de lucru cu părinţii, organizată în sala de festivități, a fost de a aduce la cunoștință parinților că CEMF „Raisa Pacalo” este instituția care activează 74 de ani promovînd un menegment de calitate cu cerințe față de profesori și de elevi pentru formare unui specialist calificat și competent.