Noutăți

21 februarie, 2024

Promovăm învățământul profesional medical dual

Sistemul de învățământ profesional medical dual reprezintă un sistem accesibil, funcțional, relevant și flexibil de instruire medicală, care asigură elevilor-ucenici un grad înalt de oportunități în...
14 decembrie, 2023

Profesia mamei în ochii copiilor

Copiii elevilor calificării Asistent medical, specialității Medicină, calificării Asistent medical în diagnostic de laborator, specialității Diagnosticare medicală și tehncii de tratament și calificării Asistent farmacist, specialității...
30 mai, 2023

Formarea abilităților în securitatea antiincendiară la elevii

Formarea abilităților în securitatea antiincendiară la elevii specialității Îngrijirea bolnavilor, calificarea Asistent medical, specialității Diagnosticare medicala și tehnici de tratament, calificarea Asisitent medical în diagnostic de...
20 mai, 2023

Un zâmbet pentru fiecare copil

Elevii calificării Asistent medical (învățământ dual), specilaităților Medicină și Îngrijirea bolnavilor, ghidați de șefele secțiilor de învățământ doamnele Rusica Liliana și Guja Veronica, diriginții Doca Ana,...