Transparența decizională. Consiliul de Administrație, 15.02.2021

La data de 15.02.2021 a avut loc ședința Consiliului de Administrație, unde au fost puse în dezbateri următoarele aspecte al activității instituției:
1.Despre evaluarea satisfacției elevilor privind calitatea evaluărilor semestriale la programele de formare profesională

2.Cu privire la relevanța curriculumului stagiilor de practică la Progreamul de formare profesională Farmacie, calificarea Asistent farmacist prin prisma agentului economic

3.Cu privire la rezultatele achitării taxelor de studii pentru semestrul II a.s. 2020-2021 a elevilor înmatriculați în bază de contract și rezultatele achitării taxelor de cazare.