Infecția COVID-19. Actualizarea curricula

În acdrul ședinței catedrei Discipline terapeutice au fost discutate aspectele actualuizării curricula la unitatea de curs Medicina internă, ftiziopneumologie și geriatrie cu nursing specific pentru specialitatea Medicină calificarea Asistent medical, specialitatea Îngrijirea bolnavilor calificarea Asistent medical cu subiecte ce țin de aspectele terapeutice a pneumoniei cauzate de coronavirus SARS-CoV-2.