Noutăți

3 noiembrie, 2021

Susținerea gradelor didactice

Susținerea gradului didactic pentru profesori este atingerea unei performanțe profesionale. Obiectivul acestei proceduri este racordarea permanentă a nivelului de calificare al profesorilor la noutățile metodologice, tehnologice...
15 februarie, 2021

Ziua de creație, 2022

La data de 15.02.2022, în cadrul zilelor catedrei Discipline terapeutice sa desfășurat Ziua de creație a profesorilor Creciun Galina și Sârbu Nelea.Profesoarele activează în cadrul catedrei...
14 ianuarie, 2021

Infecția COVID-19. Actualizarea curricula

În acdrul ședinței catedrei Discipline terapeutice au fost discutate aspectele actualuizării curricula la unitatea de curs Medicina internă, ftiziopneumologie și geriatrie cu nursing specific pentru specialitatea...