Semiologia afecțunilor hepatice. Hepatitele cronice. Nursing specific

Lecția publică teoretică, organizată în cadrul CEMF ,,Raisa Pacalo ” de cadrul didactic Luba Tomulescu, profesoată la disciplina Medicina internă cu nursing specific, grad didactic superior, la subiectul: „Semiologia afecțunilor hepatice. Hepatitele cronice. Nursing specific”. Lecția s-a axat pe dezvoltarea competențelor specifice profesionale, care facilitează formarea viitorului asistent medical.