Susținerea gradelor didactice

Susținerea gradului didactic pentru profesori este atingerea unei performanțe profesionale. Obiectivul acestei proceduri este racordarea permanentă a nivelului de calificare al profesorilor la noutățile metodologice, tehnologice și curriculare din învăţământ. În scopul atingerii acestor obiective d. Sîrbu Nelea ș-ia propus desfășurarea activităților metodico – didactice sub formă de lecții teoretice și practice, susținute în data de 27.10.2020 – Cancerul bronhopulmonar. Nursing-ul specific și în data de 03.11.20 – Nursing-ul specific în hepatitele cronice. Educaţia pentru sănătate.Prin aceste activități didactice conform planului de activitate sa ghidat obţinerea cunoştinţelor noi şi formarea capacităţilor de aplicare a acestora în activitatea practică pentru formarea abilităţilor practice specifice.
1. Am concretizat obiectivele operaţionale;
2. Am corelat formele de activitate, tehnicile şi mijloacele de învăţământ, formele şi metodele de evaluare.
3. Am propus bibliografia pentru studieare temei noi.
Scenariul acestor lecţii au fost proiectate în baza cadrului ERRE, în secvenţele lecţiilor vizavi de obiectivele propuse s-au concretizat sarcinile didactice, sa-u adecvat tehnologiile didactice de realizare a obiectivelor. Am ţinut mult ca să reactualizez cunoştinţele ca o bază de pornire pentru a studia noul subiect realizat prin Turul galeriei. Împreună cu studenţii au fost stabilite obiectivele propuse de învăţare prin Arborele didactic. Este o tehnologie plăcută, cu culegerea roadelor.Realizarea sensului este dedicată studierii subiectului nou. Această etapă a fost realizată prin – activitate în echipă, dreptunghi, GPP dar şi prin prelegerea explicativă a cadrului didactic.Consolidarea cunoştinţelor obţinute la lecţii s-au realizat la etapa de Reflecţie prin tehnicile Cvintetul, grafitii, Activitatea în echipă la etapa consolidare s-a realizat prin stimularea, încurajarea elevilor cu formarea capacităţilor de ascultare şi expunere a părerilor, schimbare de idei, cu dezvoltarea vocabularului şi capacităţilor de exprimare.În crearea contextului pentru exteriorizarea atitudinilor în raport cu cele învăţate elevii au explicat, promovat modul sănătos de viaţă, pregătit acasă ca lucrul individual. În final obiectivele propuse au fost realizate. Fiecare etapă a lecţiei a fost consolidată prin Metode interactive. Elevii au fost activi şi a-şi vrea s-ă menţionez că posedă capacităţi creative frumoase.